Via:

Ronald is aangenomen als full-stack developer bij ABN-Amro Commercial Finance (ABN-Amro in het vervolg). Binnen ABN-AMRO wordt op projectbasis gewerkt aan de backend applicaties van de financiële instelling. Bij ABN Amro wordt gewerkt in het SOLID principe. Abstractie is vereist om scheiding tussen verschillende lagen te doorgronden. Op dit moment is men bezig met een migratie tussen 2 core-systemen binnen ABN-Amro. De bestaande backend-applicaties moeten ook compatible gemaakt worden voor het nieuwe core-systeem. Aan de hand van verschillende projecten moet Ronald technical requirements en uiteindelijk de oplossing, samen met de andere developers, implementeren en testen. Hierna vindt de hand-off plaats naar het business team welke de functionele requirements tests en aangeeft of de aanpassing naar wens is of dat er nog aanpassingen moeten plaats vinden. De backoffice applicaties worden ontwikkeld als WinForms, WebServices, WindowsServices en Webapplicaties. Allen worden gebouwd in de taal VB.Net. De ontsluiting met de database geschied op verschillende manieren. Zo wordt Entity Framework gebruikt voor Statische delen van applicaties, en worden er custom SQL queries ontworpen voor communicatie met de core systemen. Binnen het team wordt volgens SCRUM gewerkt.


 • Windows Services
 • Web Services
 • VB.Net
 • .Net 4.5
 • WinForms
 • WebForms
 • Telerik
 • TDD
 • DI/IoC
 • RAD Controls
 • Entity Framework 6
 • SQL 2008
 • SQL 2008 R2
 • SQL 2012
 • Windows 7
 • Team Foundation Server 2013
 • Scrum
Januari 2016 - Januari 2017
Via:

Werkzaamheden Binnen AIG gebruikt men een 2 tal applicaties voor contractbeheer. Beide applicaties zijn al deels ontwikkeld voordat Ronald het projectteam kwam versterken. Ronald heeft project matig verschillende onderdelen binnen beide applicaties verbeterd /geïmplementeerd. Beide applicaties verschillen van elkaar in opzichte van gebruikte technologieën. De ene is gebaseerd op classic ASP.Net webpages, de ander is gebaseerd op het ASP.Net MVC framework. Beide applicaties communiceren met elkaar doormiddel van WCF-webservices. De Asp.Net MVC applicatie is als een workflow-applicatie opgezet. Hierdoor kunnen medewerkers te allen tijde de huidige status van een contract in zien, onder andere:

 • Algemene gegevens

 • Documenten

 • Notities

 • Historie

Het proces van offerte naar contract, even als het proces van hernieuwen of doorvoeren van aanpassingen, wordt in het gehele systeem gevolgd. Een gebruiker kan een actie uitvoeren op en contract, welke dan door de business-rule-engine wordt gehaald. Aan de hand van vooraf gedefinieerde business-rules wordt dan bepaald wie of wat de volgende actie moet zijn. Zo kan het zijn dat er verschillende documenten moeten worden gegenereerd of dat er iemand anders moet accorderen. Om een medewerker inzicht te geven in de historie wordt elke actie getoond in een “Time-line” waardoor snel een wijziging met reden kan worden gevonden. Projecten als “Business-Rule-Engine” en “Batch-Service” zijn vanaf begin af aan ontworpen, ontwikkeld en geïmplementeerd door Ronald. Documentatie is een belangrijk aspect voor toekomstige ontwikkelaars die later aan beide applicaties kunnen werken.


 • Windows Services
 • WinForms
 • VisualStudio 2010
 • VisualStudio 2013
 • .Net2.0
 • .Net3.5
 • .Net4.0
 • .Net 4.5
 • ASP.Net MVC 5
 • ASP.Net
 • EntityFramework 6
 • C#
 • WCF
 • Microsoft SQL 2008
 • Html 5
 • CSS3
 • Bootstrap
 • jQuery
 • jQuery UI
 • Javascript
 • Team foundation server 2010
Januari 2015 - Januari 2016
Via:

Saint-Gobain heeft een applicatie voor product ontwikkeling en beheer. Deze applicatie gebruikt directe database calls voor data opslag en ophalen. Om de applicatie flexibeler te maken moet er een nieuwe datalaag, welke met webservices communiceert, ontwikkeld en geïmplementeerd worden. Ronald heeft samen met de lead programmeur gewerkt aan de nieuwe datalaag en vervolgens de nieuwe webservices.


 • WinForms
 • VisualStudio 2013
 • .Net3.5
 • .Net 4.5.1
 • C#
 • SOAP
 • WCF
 • MySQL
Oktober 2014 - December 2014
Via:

Ronald heeft een interface ontworpen en ontwikkeld tussen “Dun & Bradstreet”s (D&B) worldbase database en Oracles’s CRM on Demand. Doel van de interface is dat de gebruiker aan de hand van zoekcriteria resultaten uit D&B’s database haalt en deze op het scherm toont vervolgens heeft de gebruiker de keuze om van de gevonden resultaten het account op te slaan in Oracle’s CRM on Demand met 1 klik op de knop. Daarbij is gebruik gemaakt van D&B’s Worldbase webservices, D&B’s FindBusines webservice en CRM on Demand webservices.

 • WebForms
 • C# .net
 • Ajax
 • jQuery
 • Visual Studio
 • XML
 • WCF
Augustus 2014

Als backend-end developer ben ik sinds augustus 2014 in dienst bij Web Integration, een detacheringsbedrijf gevestigd in Rotterdam. Via dit bedrijf word ik gedetacheerd bij andere bedrijven die op zoek zijn naar een tijdelijk kracht voor het oplossen van online vraagstukken. Daarnaast zorgt Web Integration voor aansluitende scholing zodat ik altijd gebruik kan maken van de laatste technieken in een wereld die nooit stil staat.

 • To be filled
Vanaf Augustus 2014

Bij Databyte heeft Ronald de afgelopen vijf jaar gewerkt als .NET Ontwikkelaar waar hij voor diverse opdrachtgevers web en windows applicaties ontwikkeld heeft. Ronald was hier verantwoordelronaldijk voor het gehele traject. Van ontwerp tot implementatie van de applicatie.

 • MSSQL Server 2005
 • 2008
 • 2012
 • 2014
 • FireBird 2.1
 • 2.5
 • MSACCESS 2000
 • Visual Basic
 • 2002
 • SharePoint 2010
 • 2013
 • Online
 • Windows Azure
 • Visual studio 2005
 • 2008
 • 2010
 • 2012
 • 2013
 • Telerik controls & Telerik Reporting
 • ASP.Net C#
 • iOS (Objective C)
 • Android (Java)
 • HTML(5)
 • JavaScript
 • jQuery
 • JSON
 • CSS(3)
2009 - Augustus 2014
Via:

Ronald was verantwoordelijk voor het omzetten van een MS Access applicatie naar C#.NET binnen een SharePoint omgeving. Samen met de Tristar heeft Ronald gekeken hoe de verschillende functionaliteiten het beste ontwikkeld konden worden. Tevens heeft hij meegedacht over verbeteringen die eventueel doorgevoerd zouden kunnen worden. Ontwerpen Single Sign On implementatie en het aansturen van een externe partij. Binnen azure was de volgende inrichting van toepassing: een webserver voor de applicatie (.Net 4.5 Webforms) een MSSQL server voor de data (MSSQL 2008R2) op deze server was tevens ook een webserver aanwezig voor webservices (.NET 4.5 WCF) de data wordt via de webservices ontsloten richting de applicatie. De Applicatie zelf wordt binnen sharepoint getoond als een web-app. Waarbij de ingelogde gebruiker binnen Sharepoint gebruikt wordt als applicatie gebruiker. (Soort van Single Sign On) 2. Azure is een webomgeving voor het beheren / inrichten van de serverpark. Deze servers waarop azure draait staan verdeeld over 13 locaties (datacenters) op de wereld. Binnen deze webomgeving worden virtuele server aangemaakt welke via RDP weer benaderd kunnen worden. hierna kan men op deze servers verschillende software installeren (webserver , SQL server etc/) Voor het TriStar traject Ronald een RDP verbinding gemaakt met een dergelijke server om lokaal met de SQL management tool queries te testen / te ontwikkelen. Ook binnen dit project heeft Ronald de rol van Lead Developer op zich genomen en was verantwoordelijk voor de aansturing van collega’s.

 • SharePoint 2013
 • Microsoft Azure
 • Visual Basic
 • WCF
 • MSSQL Server 2012
 • EDI
 • XML
 • Visual studio 2013
 • Telerik controls & Telerik Reporting
 • ASP.Net C#
December 2013 - Augustus 2014
Via:

Ronald is verantwoordelijk voor het omzetten van wensen en eisen in milestones. Het maken van ureninschattingen en het schrijven van het technisch ontwerp. Conform afspraak het ontwikkelen van het systeem. Het herkennen van knelpunten bij de klant en voor deze knelpunten nieuwe gepaste oplossingen bedenken en ontwikkelen. Het testen, implementeren en live zetten van de software. Het geven van trainingen aan Nuon zodat zij met gemak en plezier gebruik kunnen maken van de software. De door Ronald ontwikkelde functionaliteiten: 1. Met dit portal kan de opdrachtgever klantgegevens ophalen en mutaties doorvoeren binnen het backoffice pakket (Syntess Atrium welke gekoppeld is aan Firebird). in Atrium 2. Nieuwe webshop order aanmaken in Atrium 3. Ideal koppeling bouwen 4. Externe webshops kunnen via een koppeling met het portaal een order laten aanmaken, deze via ideal te laten betalen. 5. Een koppeling met externe website voor het in- en uitschakelen van het alarmsysteem. 6. Opvragen van order gegevens/offertegegevens Het systeem is met succes en naar tevredenheid geïmplementeerd bij de klant. Overigens heeft hij collega’s en externen aangestuurd en begeleid op zowel technisch als functioneel niveau. Ronald was de lead developer van dit gehele traject. Overigens was hij als beheerder ook verantwoordelijk voor het laten functioneren en blijven functioneren van de applicatie portal en webshop.

 • Visual studio 2008
 • 2010
 • 2012
 • 2013
 • MSSQL 2008
 • FireBird 2.0, 2.1, 2.5
 • ODBC
 • Telerik controls & Telerik Reporting
 • ASP.Net C#
Juli 2011 - Augustus 2014
Via:

Ronald is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de webshop a.d.v. het aangeleverde ontwerp. Na het opstarten van het project heeft hij verschillende webpagina’s ontwikkeld en koppelingen gelegd met het bestaande backoffice pakket (Syntess Atrium). Samen met Syntess is Ronald erin geslaagd het huidige backoffice systeem te gebruiken als basis voor het CMS. De klant kan in het backoffice systeem bepalen welke producten in de webshop getoond worden. Deze webshop wordt in Curaçao gebruikt in winkels om bestellingen te plaatsen. Op Curaçao is men nog niet zo ver met “Internet everywhere”. Na implementatie heeft hij requests for changes verwerkt en leverde hij support aan opdrachtgever. Tot zijn verantwoordelijkheden behoorden ook het aansturen van collega’s en externen op zowel technisch als functioneel niveau. Ronald was overigens ook verantwoordelijk voor het beheer van de webshop.

 • Visual studio 2008
 • 2010
 • 2012
 • 2013
 • MSSQL 2008
 • FireBird 2.0, 2.1, 2.5
 • ODBC
 • Telerik controls & Telerik Reporting
 • ASP.Net C#
Juni 2012 - Augustus 2014
Via:

Peter C.V. maakt gebruik van een papieren administratie als het gaat om inslag, verwerking en uitslag van goederen. Peter C.V. wilde graag overstappen op een digitale omgeving t.b.v. de administratie. Ronald heeft voor deze klant een P.O.C. ontwikkeld. Na goedkeuring van P.O.C. is de applicatie ontwikkeld door een collega van Databyte.

 • MSSQL Server 2012
 • Visual studio 2012
 • Telerik controls & Telerik Reporting
 • ASP.Net C#
 • XML
Oktober 2013 - November 2013
Via:

Het ontwikkelen van een netwerk kwaliteitsmeter (mobiele app) voor Oxperts die data registreert en opslaat in één centrale database. De bijbehorende webservice is door Ronald gebouwd in WCF. De mobiele app is gebouwd in Android Studio

 • Android Studio
 • Visualstudio 2012
 • WCF C#
 • MSSQL 2012
 • JSON
november 2013 - december 2013
Via:

CMR inrichten (case studie), verschillende problemen in de koppeling tussen MSSQL en AS400 opgelost. Dagelijks werden er SQL taken uitgevoerd. Bij issues werd Ronald ingezet om deze issues te onderzoeken en op te lossen.

 • MSSQL 2005 / 2008
 • Microsoft CRM
 • ASP.NET
 • XML
 • C#
Augustus 2011 - December 2011
Via:

Website ontwerp omzetten naar Werkende website. Gebruik makend van SiteFinity (telerik) basis platform.

 • Visual studio 2010
 • MSSQL 2008
 • Telerik tool + Telerik Sitefinity
 • ASP.Net C#
Juli 2011 - November 2011
Via:

Inrichten van SharePoint 2010 incl. koppeling met magister

 • SharePoint
 • XML
 • XSLT
 • XST
April 2011 - Mei 2011
Via:

Voor SDW is door Databyte een SharePoint Webpart ontwikkeld. SDW-Academy. Doel hiervan was om (interne) cursussen aan te bieden aan het Personeel van SDW. Het personeel kon zich dan aanmelden voor een cursus waarna een manager dit goed of af deed keuren. (afkeuren => met opgave van reden) Presentielijst wordt gegenereerd adv inschrijvingen. Na afloop van de cursus kon de medewerker van SDW een enquette invullen (tevredenheidszoek). deze konden door managers terug gelezen worden en de cursus verbeteren. Voor deze oplossing heeft Ronald verschillende keren onderhoud gepleegd. Van code heb ik documentatie opgesteld (FO) welke niet aanwezig was. Overigens was hij ook verantwoordelijk voor onderhoud in de vorm van bugfixing.

 • SharePoint 2010 en SharePoint 2013
 • C#
 • WebForms
 • XML
 • XSLT
 • XST
 • SharePoint Lists (data storage)
 • (Visual)WebPart
 • SharePoint Designer
 • Visual Studio 2010 & 2012
 • WorkFlows
2010 - 2013
Via:

Het ontwikkelen van een prototype iOS app in X-code. Het ging om een recepten generator. De bijbehorende webservice is gebouwd m.b.v. WCF.

 • X-Code
 • WCF c#
 • Visualstudio 2010
 • MSSQL 2008
Januari 2011 - April 2011
Via:

Bestaande Access Applicatie omzetten naar ASP.NET C#. Otentic Logistics heeft voor de migratie gekozen omdat ASP.NET een stabieler platform bleek te zijn. Ronald was overigens verantwoordelijk voor het beheer van de applicatie totdat een andere collega deze functie overnam

 • MSSQL Server 2008
 • Visual studio 2008
 • 2010
 • 2012
 • Telerik controls & Telerik Reporting
 • ASP.Net C#
 • MSACCESS 2002
Januari 2010 - December 2010
Via:

Het verwerken van ontwikkelverzoeken vanuit de Diamant groep waar hij diverse webformulieren heeft ontwikkeld.

 • MSSQL Server 2008
 • Visual studio 2008
 • Telerik controls & Telerik Reporting
 • ASP.Net C#
November 2009 - Januari 2010